Tin nổi bật
(HBĐT) - Nhờ đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, từ đầu năm đến nay, hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả nhất định.
Công ty TNHH GGS Việt Nam (Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà) chuyên sản xuất hàng may mặc, giải quyết việc làmcho hàng trăm lao động địa phương. 
Trong tháng 8, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án trong nước, vốn đăng ký khoảng 146,522 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, cấp quyết định chủ trương đầu tư cho khoảng 37 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 3.141,348 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8/2019, trên địa bàn tỉnh có 559 dự án, trong đó 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 563,134 triệu USD và 521 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký khoảng 69.112,77 tỷ đồng.
 
Cũng trong tháng 8, có khoảng 30 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký 300 tỷ đồng; 2 doanh nghiệp đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện; 58 doanh nghiệp bổ sung, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
H.N (Theo báo Hòa Bình)

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT