ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN; ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI;
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN XàĐỊNH CƯ

      I.Về điều kiện tự nhiên:

     1. Lịch sử: Xã Định Cư trước đây thuộc xã Quyết Thắng, Châu Lạc Sơn. Được chia tách và thành lập ngày 15 tháng 9 năm1956. Trải qua quá trình hình thành và phát triển từ ngày thành lập cho đến nay đã được gần 53 năm.

     2. Địa lý: Xã Định Cư là xã vùng núi còn nghèo nằm ở phía tây huyện Lạc Sơn- tỉnh Hoà Bình. Phía đông giáp xã Hương Nhượng; phía nam giáp xã Ngọc Lâu và xã Ngọc Sơn và bị cắt ngang bởi dãy núi trường sơn; phía tây giáp xã Chí Đạo và xã Chí Thiện; phía bắc giáp xã Thượng Cốc và xã Xuất Hoá.

     - Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên của xã là: 1104,51 ha.

     + Trong đó:

                       - Đất sản xuất nông nghiệp:               258,51 ha.

                       - Đất lâm nghiệp:                               544,65 ha.

                       - Đất nuôi trồng thuỷ sản:                    51,76 ha.

                       - Đất ở:                                               134,32 ha.

                       - Đất chuyên dùng:                               83,57 ha.

                       - Đất nghĩa địa:                                       2,9 ha.

                       - Đất sông suối mặt nước chuyên dùng: 2,9 ha.

     - Địa hình: Xã Định Cư thuộc vùng núi thấp, dân cư phân bố không đồng đều và được chia thành 15 xóm, bao gồm các xóm như sau:

     1. Xóm Đôm Thượng Trong

     2. Xóm Đôm Thượng Ngoài

     3. Xóm Đôm Hạ

     4. Xóm Bán Ngoài

     5. Xóm Bán Trên

     6. Xóm Bán Dưới

     7. Xóm Chóng

     8. Xóm Mương Thượng

     9. Xóm Mương Hạ Ngoài

     10. Xóm Mương Hạ Trong

     11. Xóm Bai Vớn

     12. Xóm Bai Lòng

     13. Xóm Bai Ngoài

     14. Xóm Bai Chim

     15. Xóm Bai khưa

     3. Dân số:

          - Tổng số hộ: 975 hộ

          - Tổng số khẩu: 4761 khẩu

          - Gồm các dân tộc: Kinh, Mường.

     4. Giao thông: Giao thông đi lại còn khó khăn, nhất là khu vực Đôm, Bán. Đường bê tông toàn xã mới có khoảng 6 km còn lại là đừng đất, một số đường cấp phối, nên còn gặp nhiều khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá.

     II. Về điều kiện kinh tế - xã hội:

     1.Tổng trị giá thu nhập năm 2012: 46.935.780.950đ.

     Trong đó:

     - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản: 71,7%

     - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:         %

     - Thương mại, dịch vụ: 28,3 %

     2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012: 27%

     3. Bình quân thu nhập đầu người năm 2012:10.057.000đ

     III.Tiềm năng phát triển:

     -Tài nguyên khoáng sản: Khả năng khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

     - Phong cảnh du lịch: Khả năng xây dựng khu du lịch sinh thái Hồ Chóng.

     - Các lễ hội: Lễ hội khai hạ ( Ngày 07 tháng giêng âm lịch)

     - Tiềm năng khác:

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction